Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Herroepingsrecht

RICHTLIJN CONSUMENTENRECHTEN

Modelinstructies voor herroeping 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag
a) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
b) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Tools and Storage - PimXL

info@PimXL.nl

Tel: 0499-462828

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van Herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als u van de aankoop afziet, kunt u altijd het modelformulier invullen en naar ons mailen.

 

 

Retourformulier

Download hier ons retourformulier

   

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:
Tools and Storage
PimXL.nl
Antwoordnummer 1034
5688 ZW Oirschot
info@PimXL.nl

- Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: ...........................................  herroep

- Besteld op*/ontvangen op* (datum ontvangst producten).............................

- Naam consumenten(en):

- Adres consument(en):

Retourneren

Retourneren is gratis wanneer u uw product(en) terugstuurt met PostNL naar :
Tools and Storage - PimXL
Antwoordnummer 1034
5688 ZW
Oirschot

U kunt uw product(en) ook terugsturen via een andere vervoerder. De directe kosten voor het retourneren komen dan wel voor uw rekening.
Aan het laden
Aan het laden